หน้าแรก
ตารางเรียน
TAX Auditor
CPA
ปริญญาโท
กวดวิชาประถม
กวดวิชามัธยม
นายร้อยตำรวจ
เตรียมทหาร
นายสิบตำรวจ
ปลัดอำเภอ
ก.พ. - ข้าราชการ
พูดคุยกับติวเตอร์
สมุดเยี่ยม
ข่าวการศึกษา
 

 Username
 Password

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=555

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=520

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=564

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=530

http://www.aksornram.com/main/tax.php

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=520

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=564

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=520

http://www.aksornram.com/main/cpa.php

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=563

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=564

http://www.aksornram.com/main/tax.php

http://www.aksornram.com/main/cpa.php

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=520


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  Counter
ผู้ชมทั้งหมด  649769
คนออนไลน์  12
สมาชิก  5

Google
 

                                               Email : tutortan@gmail.com

                                                         Email : aksornram@gmail.com

สถาบันวิชาการ อักษรราม 

เลขที่  2151/18  ติดร้านหมอฟัน

ซ.รามคำแหง 43/1  (ขวามือ 30 เมตร)

แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร  10240

ติดต่อ  อาจารย์แทน  โดยตรง  081 - 6664526 , 089 - 1327526

ID Line : ptan2007  หรือ  aksornram 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 อาจารย์ วีระชัย   กาละภักดี
 
วท.บ. แพทย์แผนไทย ภาคพิเศษ ม.รามคำแหง
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง
ร.บ. รัฐศาสตร์บัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา ม.พิษณุโลก

อาจารย์ ดร.ชัยยุธ   บุญโสภาส
 การศึกษาบัณฑิต เอกภาษาไทย ม.ศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
ปริญญาโท บธ.ม.บริหารธุรกิจ  ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ดุษฎีบัณฑิต Development Industry จาก Hebrew University of Jerusalem

อาจารย์ ดร.ภักดี    รัตนมุขย์
คอ.ม. บริหารอาชีวศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ศศ.ด. บริหารการศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

                                              ดร. บัวพรม     ธีรกัลยาณพันธุ์

                                                 ร.ต. บุญเลิศ     จรเสถียร

พ.ต.ท. ศุภโชค     วิเศรษฐ์ฐิติพันธ์

พ.ต.อ. ยุคลเดช     ตันสกุล

พ.ต.อ. วิเลข       ศรีนิเวศน์

พ.ต.อ. เสมอ      ธาระเขตต์

พ.ต.อ. บูรพา        ฤกษ์สังเกตุ

พล.ต.ต. ยศ        ละม่อม

พล.ต.ต. ลิขิต         กลิ่นอวล

พล.ต.ต. วิศิษฐ์      สาระศาลิน

พล.ต.ท. มงคล         กมลบุตรต้องการแลกแบนเนอร์กับเรา ให้นำแบนเนอร์ของเราไปติดที่เวปของท่านแล้วเมล์มาที่
เว็บเพื่อนบ้าน
   

ตารางเรียน | TAX Auditor | CPA | ปริญญาโท | กวดวิชาประถม | กวดวิชามัธยม | นายร้อยตำรวจ | สมุดเยี่ยม | ข่าวการศึกษา
Copyright © 2007 By Aksornram.com
ติดต่อเรา Webmaster@Aksornram.com โทร 081 - 6664526