หน้าแรก
ตารางเรียน
TAX Auditor
CPA
ปริญญาโท
กวดวิชาประถม
กวดวิชามัธยม
นายร้อยตำรวจ
เตรียมทหาร
นายสิบตำรวจ
ปลัดอำเภอ
ก.พ. - ข้าราชการ
พูดคุยกับติวเตอร์
สมุดเยี่ยม
ข่าวการศึกษา
 

 Username
 Password

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=555

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=520

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=564

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=530

http://www.aksornram.com/main/tax.php

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=520

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=564

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=520

http://www.aksornram.com/main/cpa.php

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=563

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=564

http://www.aksornram.com/main/tax.php

http://www.aksornram.com/main/cpa.php

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=520


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  Counter
ผู้ชมทั้งหมด  649772
คนออนไลน์  12
สมาชิก  5

Google
 


อักษรรามติวเข้ม ..นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน ปี 2560 แบบรับรองผล ชัวร์ 100%

สอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

รับจำนวน 7,000 อัตรา

1. ให้รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี

เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ

รอง สว.จำนวน 5,000 อัตรา

2. ให้รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรีเข้ารับ

การฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ รอง สว.

จำนวน 2,000 อัตรา 

รับสมัคร ประมาณเดือน ตุลาคม 2555 ดู  ที่เว็บไซต์ ttp://www.policeadmission.com 

 สอบวันที่  จะแจ้งอีกครั้ง

สอบส่วนกลางที่ ม.รามคำแหง   และที่ภาค  1 - 9

วิชาที่เปิดติว

1. ทั้ง 4 สายต้องสอบ รวม 30 คะแนน

 - พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 และ กฏ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง   (20 ข้อ)

    * กฏ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

       ของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547

    * กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง 2547

    * กฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 2551 และที่แก้ไข

 - พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546  (10 ข้อ)

ติวเข้มโดย อ.ธรรมนูญ แจ่มใส และทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญการติวตำรวจกว่า 20 ปี

2. เฉพาะสาย  รวม 90 คะแนน

 สายป้องกันปราบปราม  - กฏหมายอาญา   (35 ข้อ)

                                   - กฏหมาย วิ.อาญา   (35 ข้อ)

                                   - กฏหมายลักษณะพยาน   (20 ข้อ)

 สายสอบสวนนิติกร        - กฏหมายอาญา    (25 ข้อ)

                                    - กฏหมายวิ.อาญา    (25)

                                    - กฏหมายลักษณะพยาน   (15 ข้อ)

                                    - พรบ.วิธีทางปกครอง 2539  (15 ข้อ)

                                    - รัฐธรรมนูญ  2550  (10 ข้อ)

 สายอำนวยการ   - ระเบียบฯ งานสารบรรณ 2526   (35 ข้อ)

                          - ภาษาไทย   (35 ข้อ)

                          - ระเบียบฯ การรักษาความลับทางราชการ 2544   (20 ข้อ)

 สายการเงิน   - ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน   (40 ข้อ)

                     - ระเบียบ กฏหมายและหลักการที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ  (30 ข้อ)

                     - หลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี  (20 ข้อ)

** สายการเงิน .. ปีล่าสุด ที่มาติว สอบผ่านหมดทุกคน **

SEC ที่เปิดติวเข้มแบบชัวร์ 100%

1. ติวทุกวัน เสาร์                   เวลา     09.30 - 17.00

2. ติวทุกวัน อาทิตย์               เวลา     09.30 - 17.00

ค่าติวเพียง  7,900  บาทเท่านั้น รับประกัน ชัวร์จริง..ติวโดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ แต่ละด้าน

ติวเข้มโดย อ.ธรรมนูญ แจ่มใส , ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ , ร.ต.ต.สิงห์คำ คำยอด และทีมงาน

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการติวตำรวจกว่า 20 ปี ภาษาไทย ติวเข้มโดย ร้อยตรีหญิง

บุษดี  อรศิริวรรณ อาจารย์จปร. และอาจารย์นายตำรวจสัญญาบัตร

** เริ่มติวเข้ม  6  ตุลาคม 2555 .. จนถึงสอบ รับรองผล ชัวร์ปึ๊ก !!!

รีบจองที่นั่งติวด่วนที่สุด .. ชัวร์ปึ๊ก รับจำนวนที่จำกัด 50 ท่านแรก .. เต็มเร็ว !!

ตร.ชั้นประทวน ท่านใดสนใจติวเป็นกลุ่มย่อย ก็ให้รีบติดต่อมาจองติวได้เลยครับ รับรองผล ได้ชัวร์ !!!

 ติดต่อสอบถาม..ติวเตอร์แทน

โทร. 089 - 1327526 , 081 - 6664526   (เวลา 09.00 - 21.30)

webmaster@aksornram.com

สำนักงานใหญ่ คลิ๊กดูแผนที่ ที่หัวข้อ ติดต่อเรา ด้านบน 

**เพื่อความสะดวกของท่านสามารถเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการ แล้วชำระค่าเรียนผ่านธนาคาร แล้วเก็บใบเสร็จการโอน ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน นำมาในวันเรียน แล้วเลือกวัน เวลา ที่ท่านสะดวกจะเรียน ทางเราจะจัดเวลาให้ท่าน ทุกหลักสูตร มีสอนสรุปเข้ม เน้นๆ ก่อนสอบ อีก 3 วัน ให้ท่านที่เรียนทุกหลักสูตร ฟรี !! เลือกได้ 4 ธนาคาร

**ชื่อบัญชี  วีระชัย   กาละภักดี

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาหัวหมาก  เลขที่บัญชี   180 - 7300 - 338

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาถนนรามคำแหง   เลขที่บัญชี  079 - 2196 - 507

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนรามคำแหง   เลขที่บัญชี   736 - 2563 - 725

ธนาคารทหารไทย  สาขาหัวหมาก  เลขที่บัญชี   014 - 7870 - 687

โอนเงินเสร็จ โทรมาแจ้งหลักสูตรที่ ติวเตอร์แทน 089 - 1327526 หรือแฟกซ์

สลิปการโอนเงิน แจ้งชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่จะติว พร้อมเบอร์ติดต่อ มาโดยตรงที่

02-9318450 (เวลา 09.00 - 21.00)

ข่าวด่วน!! ตอนนี้มีติวรับรองผลทางไปรษณีย์ นายร้อยตำรวจ ทุกๆ สาย แล้ว

รีบติดต่อด่วน ชุดข้อมูล ประกอบด้วย DVD + MP3 MP4 VDO อัดการติวสดจากห้องติว

ที่กรุงเทพฯ + หนังสือคู่มือ + ข้อสอบชุดทีเด็ด  ค่าใช้จ่าย ชุดละ 5,000 บาท

โอนเงินเข้าบัญชีด้านบน แล้วโทรแจ้ง ติวเตอร์แทน จัดส่งโดย EMS ไม่เกิน 5 วัน ถึงชัวร์

** พิเศษ สำหรับสมาชิก ชุดข้อมูล มีสิทธิ์ ติวสรุป ฟรี!! ก่อนสอบ วัน เวลา จะแจ้ง อีกครั้ง

 ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (อัตราร้อยเอก) คุณวุฒิ ปริญญาตรี 

ติวเข้ม ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560 .. แบบชัวร์ 100%   

 ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตราสิบเอก) คุณวุฒิ มัธยมปลาย ป.วิชาชีพ

สมัครด้วยตนเอง วันที่  26 มีนาคม 2555 - 2 เมษายน 2555 เวลา 09.00 - 15.00 ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย 

ซ.แจ้งวัฒนะ 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  

หรือสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://application.rtarf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง

  ตั้งแต่ วันที่  1 - 30  มีนาคม  2555 

สอบข้อเขียนวันที่  13  พฤษภาคม  2555 เวลา 13.00 - 16.30 

สถานที่สอบ   ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) ม.รังสิต (เมืองเอก)  ม.กรุงเทพ (รังสิต)

วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย , ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ,

ความรู้พื้นฐานกฏหมายทั่วไป และวิชาพื้นฐานความรู้ตามคุณวุฒิที่สมัคร

แนวการติว

- ปรับพื้นฐาน เพื่อให้ท่าน มีฐานความรู้แน่น แม่นยำขึ้น

- ติวสรุปเนื้อหาที่สอบอย่างตรงจุด ครบถ้วนทุกวิชา

- เน้นเทคนิค วิธีลัด เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง รวดเร็ว ในเวลาจำกัด

- เจาะโจทย์ปัญหาจากข้อสอบจริงหลายพ.ศ. และปีล่าสุด 2554

- แจกเอกสารประกอบการติวที่พร้อมด้วยคุณภาพ

- ติวเข้มโดยทีมคณาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ และอาจารย์จากโรงเรียนเตรียมทหารโดยตรง

   และอาจารย์นายทหารอากาศสัญญาบัตร ประสบการณ์ การสอน 10 กว่าปี

ตำแหน่งที่เปิดติววิชาตามคุณวุฒิ

ชั้นสัญญาบัตร  กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ 1 , 2 กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 1 , 2 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสถาปัตยกรรม กลุ่มงานอาจารย์ศิลปะ กลุ่มงานวิศวกรรมชลประทาน/ทรัพยากรน้ำฯลฯ

ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร  กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ 1 , 2  กลุ่มงานสารบรรณ 1 , 2  กลุ่มงานคอมพิวเตอร์  กลุ่มงานพลขับรถยนต์ กลุ่มพลขับรถยนต์บรรทุก/รถโดยสาร  กลุ่มงานช่างยนต์ กลุ่มงานด้านการข่าวและรักษาความปลอดภัย

กลุ่มเรียนที่เปิด

ติววัน เสาร์

เวลา   09.30 - 12.30  ติววิชาคณิตศาสตร์

เวลา   13.30 - 16.30  ติววิชาภาษาไทย 

ติววัน อาทิตย์

เวลา   09.30 - 12.30   ติววิชาภาษาอังกฤษ

เวลา   13.30 - 16.30   ติววิชาคอมพิวเตอร์

เวลา   16.30 - 18.30   ติววิชาพื้นฐานกฏหมายทั่วไป

** วิชาพื้นฐานตามคุณวุฒิ จะแจ้ง และนัดเพิ่ม ในห้องติว

รีบจองที่นั่งด่วน .. รับจำนวน จำกัด เพียงตำแหน่งละ  30 ท่าน เท่านั้น

 ** ค่าติวทุกวิชาเพียงท่านละ 6,900 บาท แบบไป - กลับ (มีที่พัก ไว้บริการ)

บางตำแหน่งที่ไม่เปิดติววิชาคุณวุฒิ เฉพาะวิชาความรู้ทั่วไป ค่าติว 4,900 บาท เท่านั้น

เริ่มติวเข้ม  17  มีนาคม  2555 .. ถึงสอบ ชัวร์ปึ๊ก รีบจองที่นั่งด่วน  .. เต็มเร็ว !!

ติวเข้มโดย คณาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการติวเตรียมทหารโดยตรง อ.วุฒิ อ.น้ำ 

อ.ร้อยตรีบุษดี อ.บ๊อบ และ ติวโดย นายทหารสัญญาบัตร และนายร้อยทหารบก

พิเศษ มีจัดอบรมภาคสนาม ควบคุมดูแลโดย นายทหาร (ฝึกจริง ดูแลจริง แบบรับรองผล)

    ** รีบจองที่นั่งด่วน!!! รับจำนวนจำกัด เพียงตำแหน่งละ 30 ที่นั่งเท่านั้น !!

**สำหรับน้องๆ ท่านใด ที่ต้องการสอบติดแบบชัวร์ๆ รีบติดต่อ โดยด่วน

** พิเศษ มีคอร์สรับรองผล 100% รับรองผล ว่าสอบติดชัวร์ สนใจรีบติดต่อด่วน !!!

ติดต่อสอบถาม .. ติวเตอร์แทน

โทร. 089 - 1327526 , 081 - 6664526   (เวลา 09.00 - 21.30)

aksornram@gmail.com

สำนักงานใหญ่ สาขา 1 คลิ๊กดูแผนที่ ที่หัวข้อ ติดต่อเรา ด้านบนขวา 

**เพื่อความสะดวกของท่านสามารถเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการ แล้วชำระค่าเรียนผ่านธนาคาร แล้วเก็บใบเสร็จการโอน ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน นำมาในวันเรียน แล้วเลือกวัน เวลา ที่ท่านสะดวกจะเรียน ทางเราจะจัดเวลาให้ท่าน ทุกหลักสูตร มีสอนสรุปเข้ม เน้นๆ ก่อนสอบ อีก 3 วัน ให้ท่านที่เรียนทุกหลักสูตร ฟรี !! เลือกได้ 4 ธนาคาร

**ชื่อบัญชี  วีระชัย   กาละภักดี

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาหัวหมาก  เลขที่บัญชี   180 - 7300 - 338

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาถนนรามคำแหง   เลขที่บัญชี  079 - 2196 - 507

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนรามคำแหง   เลขที่บัญชี   736 - 2563 - 725

ธนาคารทหารไทย  สาขาหัวหมาก  เลขที่บัญชี   014 - 7870 - 687

โอนเงินเสร็จ โทรมาแจ้งหลักสูตรที่ ติวเตอร์แทน 089 - 1327526 หรือแฟกซ์

สลิปการโอนเงิน แจ้งชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่จะติว พร้อมเบอร์ติดต่อ มาโดยตรงที่

 เบอร์แฟกซ์  02-9318450 (เวลา 09.00 - 21.00)

ข่าวด่วน!! ตอนนี้มีติวรับรองผลทางไปรษณีย์ ชุดข้อมูล ข้าราชการกองทัพไทย

 สำหรับผู้ที่ อยู่ต่างจังหวัด และไม่สะดวกเดินทางมาติวที่กรุงเทพฯ (หน้าม.รามฯ 1)

รีบติดต่อด่วน .. รับจำนวนจำกัด เพียง ตำแหน่งละ 30 ท่าน เท่านั้น น๊ะ

ชุดข้อมูล ประกอบด้วย หนังสือคู่มือ + ข้อสอบชุดทีเด็ด  และ MP3 + MP4 + DVD อัด

การติวสดจากห้องติวที่สถาบันอักษรราม กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่าย ชุดวิชาละ 6,000 บาท

โอนเงินเข้าบัญชีด้านบน แล้วโทรแจ้ง ติวเตอร์แทน จัดส่งโดย EMS ไม่เกิน 5 วัน ถึงชัวร์

** พิเศษ สำหรับสมาชิก ขุดข้อมูล มีสิทธิ์ ติวสรุป ฟรี!! ก่อนสอบ วัน เวลา จะแจ้งอีกครั้ง

ติวเข้ม ข้าราชการกองทัพอากาศ ประจำปี 2560 .. แบบชัวร์ 100%   

 ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ว่าที่เรืออากาศตรี) คุณวุฒิ ปริญญาตรี 

 ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (จ่าอากาศตรี) คุณวุฒิ มัธยมปลาย ป.วิชาชีพ

  สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th

  ตั้งแต่ วันที่  19 ม.ค. - 27 ก.พ. 2555 

สอบข้อเขียนวันที่  8  เม.ย. 2555 เวลา 13.00 - 16.00 

สถานที่สอบ   ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) ม.รังสิต (เมืองเอก)  ม.กรุงเทพ (รังสิต)

วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย , ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ,

ความรู้พื้นฐานกฏหมายทั่วไป และวิชาพื้นฐานความรู้ตามคุณวุฒิที่สมัคร

แนวการติว

- ปรับพื้นฐาน เพื่อให้ท่าน มีฐานความรู้แน่น แม่นยำขึ้น

- ติวสรุปเนื้อหาที่สอบอย่างตรงจุด ครบถ้วนทุกวิชา

- เน้นเทคนิค วิธีลัด เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง รวดเร็ว ในเวลาจำกัด

- เจาะโจทย์ปัญหาจากข้อสอบจริงหลายพ.ศ. และปีล่าสุด 2554

- แจกเอกสารประกอบการติวที่พร้อมด้วยคุณภาพ

- ติวเข้มโดยทีมคณาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ และอาจารย์จากโรงเรียนเตรียมทหารโดยตรง

   และอาจารย์นายทหารอากาศสัญญาบัตร ประสบการณ์ การสอน 10 กว่าปี

ตำแหน่งที่เปิดติววิชาตามคุณวุฒิ

ชั้นสัญญาบัตร  นายทหารการเงินจัดซื้อจ้าง นายทหารรับจ่ายเงิน นายทหารการเงิน นายทหารบัญชี นายทหารบริหารกำลังพล นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา นายทหารมาตรฐาน นายทหารวิชาการ นายทหารบริหารทรัพยากร นายทหารควบคุมงบประมาณ นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร  เสมียนการเงิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดหา เจ้าหน้าที่สัญญา เจ้าหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายทางทหาร เจ้าหน้าที่จัดหา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและสัญญา เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดหาทางทหาร เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดข้อมูล เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล เจ้าหน้าที่การศึกษา เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล เจ้าหน้าที่ช่างโยธา พลขับรถ   

กลุ่มเรียนที่เปิด

ติววัน เสาร์

เวลา   09.30 - 12.30  ติววิชาคณิตศาสตร์

เวลา   13.30 - 16.30  ติววิชาภาษาไทย 

ติววัน อาทิตย์

เวลา   09.30 - 12.30   ติววิชาภาษาอังกฤษ

เวลา   13.30 - 16.30   ติววิชาคอมพิวเตอร์

เวลา   16.30 - 18.30   ติววิชาพื้นฐานกฏหมายทั่วไป

** วิชาพื้นฐานตามคุณวุฒิ จะแจ้ง และนัดเพิ่ม ในห้องติว

รีบจองที่นั่งด่วน .. รับจำนวน จำกัด เพียงตำแหน่งละ  30 ท่าน เท่านั้น

 ** ค่าติวทุกวิชาเพียงท่านละ 6,900 บาท แบบไป - กลับ (มีที่พัก ไว้บริการ)

บางตำแหน่งที่ไม่เปิดติววิชาคุณวุฒิ เฉพาะวิชาความรู้ทั่วไป ค่าติว 4,900 บาท เท่านั้น

เริ่มติวเข้ม  ทันทีวันนี้ .. ถึงสอบ ชัวร์ปึ๊ก รีบจองที่นั่งด่วน  .. เต็มเร็ว !!

ติวเข้มโดย คณาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการติวเตรียมทหารโดยตรง อ.วุฒิ อ.น้ำ 

อ.ร้อยตรีบุษดี อ.บ๊อบ และ ติวโดย นายทหารสัญญาบัตร และนายร้อยทหารอากาศ

พิเศษ มีจัดอบรมภาคสนาม ควบคุมดูแลโดย นายทหาร (ฝึกจริง ดูแลจริง แบบรับรองผล)

    ** รีบจองที่นั่งด่วน!!! รับจำนวนจำกัด เพียงตำแหน่งละ 30 ที่นั่งเท่านั้น !!

**สำหรับน้องๆ ท่านใด ที่ต้องการสอบติดแบบชัวร์ๆ รีบติดต่อ โดยด่วน

** พิเศษ มีคอร์สรับรองผล 100% รับรองผล ว่าสอบติดชัวร์ สนใจรีบติดต่อด่วน !!!

ติดต่อสอบถาม .. ติวเตอร์แทน

โทร. 089 - 1327526 , 081 - 6664526   (เวลา 09.00 - 21.30)

webmaster@aksornram.com

สำนักงานใหญ่ สาขา 1 คลิ๊กดูแผนที่ ที่หัวข้อ ติดต่อเรา ด้านบนขวา 

**เพื่อความสะดวกของท่านสามารถเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการ แล้วชำระค่าเรียนผ่านธนาคาร แล้วเก็บใบเสร็จการโอน ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน นำมาในวันเรียน แล้วเลือกวัน เวลา ที่ท่านสะดวกจะเรียน ทางเราจะจัดเวลาให้ท่าน ทุกหลักสูตร มีสอนสรุปเข้ม เน้นๆ ก่อนสอบ อีก 3 วัน ให้ท่านที่เรียนทุกหลักสูตร ฟรี !! เลือกได้ 4 ธนาคาร

**ชื่อบัญชี  วีระชัย   กาละภักดี

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาหัวหมาก  เลขที่บัญชี   180 - 7300 - 338

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาถนนรามคำแหง   เลขที่บัญชี  079 - 2196 - 507

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนรามคำแหง   เลขที่บัญชี   736 - 2563 - 725

ธนาคารทหารไทย  สาขาหัวหมาก  เลขที่บัญชี   014 - 7870 - 687

โอนเงินเสร็จ โทรมาแจ้งหลักสูตรที่ ติวเตอร์แทน 089 - 1327526 หรือแฟกซ์

สลิปการโอนเงิน แจ้งชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่จะติว พร้อมเบอร์ติดต่อ มาโดยตรงที่

 เบอร์แฟกซ์  02-9318450 (เวลา 09.00 - 21.00)

ข่าวด่วน!! ตอนนี้มีติวรับรองผลทางไปรษณีย์ ชุดข้อมูล ข้าราชการกองทัพอากาศ

 สำหรับผู้ที่ อยู่ต่างจังหวัด และไม่สะดวกเดินทางมาติวที่กรุงเทพฯ (หน้าม.รามฯ 1)

รีบติดต่อด่วน .. รับจำนวนจำกัด เพียง ตำแหน่งละ 30 ท่าน เท่านั้น น๊ะ

ชุดข้อมูล ประกอบด้วย หนังสือคู่มือ + ข้อสอบชุดทีเด็ด  และ MP3 + MP4 + DVD อัด

การติวสดจากห้องติวที่สถาบันอักษรราม กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่าย ชุดวิชาละ 6,000 บาท

โอนเงินเข้าบัญชีด้านบน แล้วโทรแจ้ง ติวเตอร์แทน จัดส่งโดย EMS ไม่เกิน 5 วัน ถึงชัวร์

** พิเศษ สำหรับสมาชิก ขุดข้อมูล มีสิทธิ์ ติวสรุป ฟรี!! ก่อนสอบ วัน เวลา จะแจ้งอีกครั้ง

 

 ต้องการแลกแบนเนอร์กับเรา ให้นำแบนเนอร์ของเราไปติดที่เวปของท่านแล้วเมล์มาที่
เว็บเพื่อนบ้าน
   

ตารางเรียน | TAX Auditor | CPA | ปริญญาโท | กวดวิชาประถม | กวดวิชามัธยม | นายร้อยตำรวจ | สมุดเยี่ยม | ข่าวการศึกษา
Copyright © 2007 By Aksornram.com
ติดต่อเรา Webmaster@Aksornram.com โทร 081 - 6664526