หน้าแรก
ตารางเรียน
TAX Auditor
CPA
ปริญญาโท
กวดวิชาประถม
กวดวิชามัธยม
นายร้อยตำรวจ
เตรียมทหาร
นายสิบตำรวจ
ปลัดอำเภอ
ก.พ. - ข้าราชการ
พูดคุยกับติวเตอร์
สมุดเยี่ยม
ข่าวการศึกษา
 

 Username
 Password

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=555

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=520

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=564

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=530

http://www.aksornram.com/main/tax.php

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=520

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=564

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=520

http://www.aksornram.com/main/cpa.php

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=563

http://aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=564

http://www.aksornram.com/main/tax.php

http://www.aksornram.com/main/cpa.php

http://www.aksornram.com/admin_post/show_detail.php?id=520


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  Counter
ผู้ชมทั้งหมด  649775
คนออนไลน์  13
สมาชิก  5

Google
 

  คลิกเพื่อดูตารางเรียน พี่แทน : CT105-203 , IT104-105 , MA 103 , ST103 >> ดูตารางเรียน คลิ๊กที่นี่

ติวเตอร์แทน ..วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง 
                      วท.บ. แพทย์แผนไทย ภาคพิเศษ ม.รามคำแหง
                      น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง 
                      ร.บ. รัฐศาสตร์บัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
                      ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา ม.พิษณุโลก
 
ประกาศนียบัตร การตลาดด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์
  ประกาศนียบัตร การพัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์
  ประกาศนียบัตร งบการเงินสำหรับผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์

ประสบการณ์การสอน มากกว่า 20 ปี ความรู้แน่นปึ๊ก ทุกวิชา ทุกสาขา ที่เปิดสอน
รับสอนพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ทุกหลักสูตร ทุกมหาวิทยาลัย และสอนเขียนโปรแกรมทุกภาษา Pascal , C , C++ , Visual C++ , Java , Visual Basic.NET , Delphi , PHP พื้นฐาน , PHP Advanced , ASP.NET , XOOPS , OsCommerce , Joomla , Mambo , PHP Nuke , Photoshop CS , AUTOCAD 2009 ฯลฯ สอนทำ SEO (Search Engine Optimization) และ Google Adwords หลักสูตรเหล่านี้ น้องสามารถเลือกเวลาเรียนที่สะดวก มาได้เลย แล้วรีบโทรมาแจ้งหลักสูตร และรับปรึกษาปัญหาการเรียนทุกสาขาวิชาของรามคำแหงสำหรับน้องที่ขอจบ.. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ติดต่อโดยตรง.. ติวเตอร์แทน โทร 081 - 6664526 , 089 -1327526

พิเศษ!! รับปรึกษาปัญหาการเรียน สำหรับน้องที่ต้องการจบเร็ว
ติวเหมาจบทั้งหลักสูตร จบภายใน 3 ปี รับรองผล 100% หลักสูตรที่รับ
  - นิติศาสตร์
  - รัฐศาสตร์
  - บริหารธุรกิจ
  - สื่อสารมวลชน
  - มนุษย์ศาสตร์
  - ศึกษาศาสตร์
  - เศรษฐศาสตร์
ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ ติวเตอร์แทน 089 - 1327526

  คลิกเพื่อดูตารางเรียน พี่หยอง : AC : AC305 >> ดูตารางเรียนคลิ๊กที่นี่

ติวเตอร์หยอง  ..บธ.บ. การบัญชี ม.รามฯ
นักบัญชีมือฉกาจ ทำงานด้านบัญชีมานาน ประสบการณ์สอน 20 ปี


  คลิกเพื่อดูตารางเรียน พี่ก้อย : EN , BA >> ดูตารางเรียนคลิ๊กที่นี่

ติวเตอร์ก้อย
- ปริญญาโท อังกฤษ
- การแปลข่าว อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
- Certificate : University of Cambridge , London


  คลิกเพื่อดูตารางเรียน พี่ทศพล : MA113 - 114 , ST203 - 206 >> ดูตารางเรียนคลิ๊กที่นี่

วท.บ. สถิติ ม.รามคำแหง + คำนวณทางคณิตศาสตร์
ปูพื้นฐานให้ใหม่ ใส่เทคนิค ทุ่มเท 100%

 


  คลิกเพื่อดูตารางเรียน พี่แบม : MC111 - 110 - 214 - 420 >> ดูตารางเรียนคลิ๊กที่นี่
สุดยอดติวเตอร์ สื่อสารมวลชน

  คลิกเพื่อดูตารางเรียน พี่บ๊อบ : MA111-112 : PH 111-112 : CM111-112 >> ดูตารางเรียนคลิ๊กที่นี่

ติวเตอร์บ๊อบ  ..วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลาดกระบัง
สุดยอดติวเตอร์คำนวณ สไตล์วิศวะ เรียนสนุก ทดลองติวได้


  คลิกเพื่อดูตารางเรียน พี่เป็ด : LW : PS >> ดูตารางเรียนคลิ๊กที่นี่

ติวเตอร์เป็ด

- ร.บ.รัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง


  คลิกเพื่อดูตารางเรียน พี่โจ : EC 111 : 112 , GM 303 : 306 >> ดูตารางเรียนคลิ๊กที่นี่

ติวเตอร์โจ

มั่นใจสุดชีวิต


  คลิกเพื่อดูตารางเรียน พี่นิติเทพพิสุทธิ์ : LW >> ดูตารางเรียน คลิ๊กที่นี่

ติวเตอร์นิติเทพพิสุทธิ์
 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. ๒๕๒๗)
 Master of Laws (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต) University of Pune , India (พ.ศ. ๒๕๔๑)
 Master of Arts (Politics) (รัฐศาสตร์มหาบัณพิต) Nahru Institute of Social Sciences


  คลิกเพื่อดูตารางเรียน พี่นิติเทพพิสุทธิ์ : LW >> ดูตารางเรียน คลิ๊กที่นี่ 1

ติวเตอร์นิติเทพพิสุทธิ์1
 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. ๒๕๒๗)
 Master of Laws (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต) University of Pune , India (พ.ศ. ๒๕๔๑)
 Master of Arts (Politics) (รัฐศาสตร์มหาบัณพิต) Nahru Institute of Social Sciences


  คลิกเพื่อดูตารางเรียน พี่นิติเทพพิสุทธิ์ : LW >> ดูตารางเรียน คลิ๊กที่นี่

ติวเตอร์นิติเทพพิสุทธิ์ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. ๒๕๒๗)
 Master of Laws (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต) University of Pune , India (พ.ศ. ๒๕๔๑)
 Master of Arts (Politics) (รัฐศาสตร์มหาบัณพิต) Nahru Institute of Social Sciences


  คลิกเพื่อดูตารางเรียน อาจารย์แทน : CT105-203 , IT104-105 , MA 103 , ST103 >> ดูตารางเรียน คลิ๊กที่นี่

อาจารย์แทน ..วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง 
                      วท.บ. แพทย์แผนไทย ภาคพิเศษ ม.รามคำแหง
                      น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง 
                      ร.บ. รัฐศาสตร์บัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
                      ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา ม.พิษณุโลก
 
ประกาศนียบัตร การตลาดด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์
  ประกาศนียบัตร การพัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์
  ประกาศนียบัตร งบการเงินสำหรับผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์

ประสบการณ์การสอน มากกว่า 20 ปี ความรู้แน่นปึ๊ก ทุกวิชา ทุกสาขา ที่เปิดสอน
รับสอนพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ทุกหลักสูตร ทุกมหาวิทยาลัย และสอนเขียนโปรแกรมทุกภาษา Pascal , C , C++ , Visual C++ , Java , Visual Basic.NET , Delphi , PHP พื้นฐาน , PHP Advanced , ASP.NET , XOOPS , OsCommerce , Joomla , Mambo , PHP Nuke , Photoshop CS , AUTOCAD 2009 ฯลฯ สอนทำ SEO (Search Engine Optimization) และ Google Adwords หลักสูตรเหล่านี้ น้องสามารถเลือกเวลาเรียนที่สะดวก มาได้เลย แล้วรีบโทรมาแจ้งหลักสูตร และรับปรึกษาปัญหาการเรียนทุกสาขาวิชาของรามคำแหงสำหรับน้องที่ขอจบ.. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ติดต่อโดยตรง.. ติวเตอร์แทน โทร 081 - 6664526 , 089 -1327526

พิเศษ!! รับปรึกษาปัญหาการเรียน สำหรับน้องที่ต้องการจบเร็ว
ติวเหมาจบทั้งหลักสูตร จบภายใน 3 ปี รับรองผล 100% หลักสูตรที่รับ
  - นิติศาสตร์
  - รัฐศาสตร์
  - บริหารธุรกิจ
  - สื่อสารมวลชน
  - มนุษย์ศาสตร์
  - ศึกษาศาสตร์
  - เศรษฐศาสตร์
ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ อาจารย์แทน 089 - 1327526

  คลิกเพื่อดูตารางเรียน อาจารย์แทน : CT105-203 , IT104-105 , MA 103 , ST103 >> ดูตารางเรียน คลิ๊กที่นี่

อาจารย์แทน ..วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง 
                      วท.บ. แพทย์แผนไทย ภาคพิเศษ ม.รามคำแหง
                      น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง 
                      ร.บ. รัฐศาสตร์บัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
                      ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา ม.พิษณุโลก
 
ประกาศนียบัตร การตลาดด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์
  ประกาศนียบัตร การพัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์
  ประกาศนียบัตร งบการเงินสำหรับผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์

ประสบการณ์การสอน มากกว่า 25 ปี ความรู้แน่นปึ๊ก ทุกวิชา ทุกสาขา ที่เปิดสอน
รับสอนพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ทุกหลักสูตร ทุกมหาวิทยาลัย และสอนเขียนโปรแกรมทุกภาษา Pascal , C , C++ , Visual C++ , Java , Visual Basic.NET , Delphi , PHP พื้นฐาน , PHP Advanced , ASP.NET , XOOPS , OsCommerce , Joomla , Mambo , PHP Nuke , Photoshop CS , AUTOCAD 2009 ฯลฯ สอนทำ SEO (Search Engine Optimization) และ Google Adwords หลักสูตรเหล่านี้ น้องสามารถเลือกเวลาเรียนที่สะดวก มาได้เลย แล้วรีบโทรมาแจ้งหลักสูตร และรับปรึกษาปัญหาการเรียนทุกสาขาวิชาของรามคำแหงสำหรับน้องที่ขอจบ.. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ติดต่อโดยตรง.. ติวเตอร์แทน โทร 081 - 6664526 , 089 -1327526

พิเศษ!! รับปรึกษาปัญหาการเรียน สำหรับน้องที่ต้องการจบเร็ว
ติวเหมาจบทั้งหลักสูตร จบภายใน 3 ปี รับรองผล 100% หลักสูตรที่รับ
  - นิติศาสตร์
  - รัฐศาสตร์
  - บริหารธุรกิจ
  - สื่อสารมวลชน
  - มนุษย์ศาสตร์
  - ศึกษาศาสตร์
  - เศรษฐศาสตร์
ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ อาจารย์แทน 089 - 1327526


ต้องการแลกแบนเนอร์กับเรา ให้นำแบนเนอร์ของเราไปติดที่เวปของท่านแล้วเมล์มาที่
เว็บเพื่อนบ้าน
   

ตารางเรียน | TAX Auditor | CPA | ปริญญาโท | กวดวิชาประถม | กวดวิชามัธยม | นายร้อยตำรวจ | สมุดเยี่ยม | ข่าวการศึกษา
Copyright © 2007 By Aksornram.com
ติดต่อเรา Webmaster@Aksornram.com โทร 081 - 6664526